Hur prioriterar man husrenoveringen i rätt ordning?

18 maj 2024

Det kan ofta kännas svårt att veta var man ska börja när man står inför en husrenovering. Det är viktigt att planera och prioritera arbetet rätt, men hur gör man egentligen detta?

Ja, även om det kan tyckas konstigt att det finns ett rätt eller fel sätt att prioritera renoveringar i hemmet, så finns det faktiskt det till viss del enligt oss. Här nedanför idag kommer vi att gå igenom hur man ska tänka när det kommer till detta.

Börja alltid med utsidan

När du planerar för en husrenovering är det klokt att först fokusera på utsidan av fastigheten. Detta omfattar allt från tak till källare och är avgörande för att skydda hemmet mot väder och vind. Om du upptäcker problem som en läckande tak eller fukt i källaren är det viktigt att snabbt åtgärda dessa genom till exempel ett takbyte eller dränering – och då är det alltid en bra idé att kontakta en specialist på området.

Låt oss ta ett konkret exempel. För de som befinner sig i Göteborgsområdet och upplever problem med fukt i källaren finns webbplatsen markarbete-goteborg.se. Där kan du enkelt få en kostnadsfri offert dränering Göteborg vilket hjälper dig att snabbt sätta igång med nödvändiga åtgärder för att skydda ditt hem. Att börja med fastighetens utsidan är inte bara praktiskt utan också en investering i din fastighets långsiktiga hållbarhet och säkerhet.

Badrum

Efter att ha säkrat de yttre delarna som tak och fönster är det vanligtvis badrummet som står näst på tur enligt oss i prioritetslistan. Badrumsrenovering handlar inte enbart om utseendemässiga förändringar utan också om badrummets funktion. Vattenläckage eller dålig ventilation kan leda till mögel och andra skador som påverkar hela huset.

I badrumsrenoveringen är det första steget att noggrant se över rör och avlopp för att försäkra sig om att allt fungerar korrekt. Därefter kan du börja kolla närmare på material och inredning som tål den fuktiga miljön i ett badrum.

Kök

Efter att ha sett över badrummet är det naturligt att rikta fokus mot köket. Detta rum är ofta hemmets hjärta där familjer samlas och många timmar tillbringas. När du planerar renoveringen av köket bör du först och främst tänka på funktionalitet. Det är viktigt att utrymmet är praktiskt och möter de behov som din familj har.

Starta med att utvärdera behovet av nya skåp och arbetsytor. Dessa är centrala delar som kan förvandla hela kökets användbarhet. Tänk på material som inte bara är vackra utan också hållbara och lätta att rengöra. Belysning är en annan avgörande faktor. Se till att du har både bra allmänbelysning och effektiv arbetsbelysning under skåpen.

Renovera där behovet är som störst

I planeringen av din husrenovering är det viktigt att identifiera de områden där behovet av förbättringar är störst. Detta kan innebära att prioritera utrymmen som används frekvent eller delar av huset som är i akut behov av reparationer för att undvika framtida problem.

Om man bortser från vår prioritetslista som vi gått igenom här ovanför så är en noggrann översyn av husets nuvarande skick nödvändig för att bedöma var behovet för en renovering är som störst. Om du t.ex. upptäcker problem med exempelvis fuktskador i badrummet bör dessa åtgärdas innan du tar tag i takrenoveringen om ditt tak ännu är i ett förhållandevis gott skick.

Ett tips på detta område kan vara att prata med någon kunnig som dagligen jobbar med bygg och renoveringar. Du kan då få värdefulla insikter och tips om vad du bör prioritera först och hur du bör lägga upp planen framåt.