Kan man måla om huset på vintern?

24 april 2024

Har du någon gång funderat på om det är möjligt att måla om huset under vintermånaderna? Då är du inte ensam. Och därför ska vi gå igenom detta i dagens artikel.

Vinterns kalla temperaturer och fuktiga förhållanden gör den till en mindre idealisk tid på året för utomhusmålning. Låga temperaturer i kombination med hög luftfuktighet kan negativt påverka färgens förmåga att härda, vilket kan resultera i mindre önskvärda resultat. Trots dessa utmaningar kan det ibland vara nödvändigt att måla även under vintern.

Om du funderar på att måla om under vintern

Trots att det inte är idealiskt att måla om på vintern så är det ändå fullt möjligt. Om du står inför behovet att måla om ditt hus under vintern, särskilt om du upptäcker skador som kräver omedelbar åtgärd för att förhindra fuktskador, finns det dock ett par viktiga saker att känna till.

För det första är det viktigt att se till att skapa en miljö där färgen kan härda korrekt trots de kalla förhållandena. Detta kan innebära att man behöver täcka den del av fasaden som ska målas med en ställning och en helt tät vinterpresenning. Inuti denna konstruktion måste t.ex. ett värmeaggregat placeras för att hålla temperaturen vid fasaden mellan 10 och 15 grader.

Innan du påbörjar målningsarbetet är det också viktigt att kontrollera fasadens fuktkvot. En för hög fuktkvot kan förhindra att färgen fäster och härdar som den ska. Detta medför såklart i sin tur extra arbete och kostnader, särskilt för uppvärmning och arbetstimmar för en eventuell målarfirma

När är det bäst tid på året att måla om?

Den optimala perioden för att måla om huset sträcker sig från slutet av april till slutet av september. Under dessa månader är temperaturerna mest gynnsamma för målningsarbeten utomhus.

För att färgen ska kunna härda och torka korrekt bör temperaturen ligga mellan 10 och 25 grader. Det är också viktigt att undvika målning med vattenburna färger om det finns risk att temperaturen sjunker under 7 grader. Detta gäller inte bara under själva målningsprocessen utan även när färgen torkar.

Ta in offert från målarfirma

Om du planerar att måla om ditt hus under vintern är det viktigt att inhämta offert från en målarfirma med erfarenhet av att arbeta under dessa förhållanden.

De flesta målare som har arbetat i branschen länge har sannolikt gjort detta någon gång tidigare, men det kan vara bra att kolla detta med målarfirmorna som du hör av dig till. Detta tips bör du ha med dig oavsett om du söker en seriös målare på Värmdö eller i någon annan del av landet. Då säkerställer du att företaget har rätt erfarenhet och kunskap för att kunna hjälpa dig att måla om under de aktuella väderförhållandena.

När du kontaktar olika målare bör ni även diskutera andra aspekter av målningsprojektet, som t.ex: förberedelser, typ av färg och tidsramen för arbetet. En detaljerad offert hjälper dig att förstå kostnaden och omfattningen av projektet vilket gör det lättare att planera och budgetera på ett effektivt sätt.