Krävs det bygglov för att lägga om taket?

6 maj 2024

Om du planerar en takläggning i Västerås eller någon annanstans i Sverige kommer frågor kring bygglov sannolikt att dyka upp ganska tidigt i processen. Många husägare tror felaktigt att åtgärder som exempelvis takbyte inte kräver detta tillstånd.

I denna artikel kommer vi dock att reda ut allt du behöver veta kring bygglov vid takarbeten så du på bästa möjliga sätt ska kunna navigerar i bygglovsprocessen vid takrenoveringar och takbyten.

Då krävs oftast bygglov

Även om reglerna kan tyckas krångliga finns det flera konkreta tillfällen då du i regel alltid behöver ett bygglov. Här nedanför listar vi de flesta fall då du behöver du bygglov vid takarbeten.

Byte av takbeklädnad

Om du planerar att byta material på ditt tak, till exempel från tegel till plåt, eller tvärtom, så är detta något som oftast kräver bygglov. Denna typ av ändring anses vara så pass avsevärd på husets utseende och karaktär att det krävs ett bygglov.

Byta färg på taket

Även en sådan till synes liten förändring som att byta färg på taket kan kräva bygglov. Detta beror på att färgen på taket spelar en stor roll för hur byggnaden smälter in i sin omgivning och dess visuella inverkan.

Ombyggnad av taket

Ombyggnad som innebär att takets struktur förändras, exempelvis genom att takstolar byts ut eller att taktypen byts ut, kräver normalt bygglov. Detta eftersom sådana åtgärder kan påverka byggnadens struktur.

Ändra taklutning

Att ändra takets lutning är en annan förändring som såklart också kommer påverka husets profil och därmed dess utseende. En sådan förändring kräver i regel också bygglov.

Installera takfönster

Installation av takfönster är en populär renovering för att få in mer ljus på till exempel vinden. Men eftersom det innebär att takets struktur ändras, krävs det vanligtvis även här bygglov för att genomföra detta.

Då behöver du i regel inte bygglov

Så när behöver man inte bygglov? Ja, det finns faktiskt en hel del takarbeten som i regel inte kräver något bygglov överhuvudtaget. Här nedanför listar vi några av dessa.

Lägga om taket med samma material

Om du har som avsikt att ersätta den befintliga takbeklädnaden med en ny av samma sort, faller detta under kategorin av takarbeten som inte kräver något bygglov. Det innebär i praktiken att du i detta fall kan påbörja ditt projekt utan att behöva gå igenom den tidskrävande processen att ansöka om bygglov.

Installation av solceller

Installation av solceller på taket är ett annat takarbete där du vanligtvis inte behöver bygglov. Detta är såklart en positiv nyhet för dig som står i tankar på att skaffa solceller, det är dock viktigt att poängtera att det kan finnas undantag som bekräftar regeln när det kommer till detta. Med det sagt så krävs det inget bygglov för majoriteten av fastigheter  för att installera solceller.

Var ansöker man om bygglov?

Det är hos din kommuns byggnadsnämnd som du vänder dig när det kommer till att ansöka om bygglov. Det är alltså hos dem du lämnar in din ansökan. Byggnadsnämnden har till uppgift att granska och godkänna byggprojekt i enlighet med de lokala planbestämmelserna och byggnormerna.

De kan ge dig vägledning och svara på frågor om din specifika situation, och om du är osäker på om ditt takprojekt kräver bygglov eller inte är det alltid bäst att fråga direkt till dem. På så sätt undviker du eventuella missförstånd och förseningar längre fram i processen.

Till sist vill vi uppmana dig att dubbelkolla med din kommun och lokala byggnadsnämnd vad som faktiskt gäller för dig och i ditt lokalområde. Det kan vara så att det vi har skrivit här inte stämmer inte på alla situationer, tillfällen och områden och vi vill därför påpeka vikten av att också kolla upp saker på egen hand då det i slutändan är du själv som är ansvarig för att följa reglerna kring bygglov.